Transpersoonlijke psychologie - LP

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Transpersoonlijke psychologie

Titels
Transpersoonlijke Psychologie

Een ordenend en inspirerend overzicht    

ISBN: 9789077556184 224 p. € 15,00
Herziene uitgave
Papieren uitgave sept 2012

Bestel het papieren boek in onze netwinkel

Als e-boek € 5,00
ISBN e-boek 9789077556160


Auteurs: David Grabijn & Fons Foudraine

Omslag ontworpen door Studio Swanink,
de omslagfoto is van Ina van Delden.Inhoud:
Bij de nieuwe uitgave  *   Inleiding   *   Het bewustzijn als achtergrond
Een thuisbasis: integreren en dialoog  *   Het imaginaire
Het paranormale   *   Mystiek   *   Nieuwe integratie
Therapie opnieuw bezien   *   Onderwijs of ontwikkeling
Gezondheidszorg   *   Uitleiding   *   Wat is er nieuw sinds 1977
Noten   *   Literatuur   *   Register van persoonsnamen
Register van begrippen


Wat lezers en recensenten ervan vinden

Zie ook eerste zinnen!!
Op veler verzoek is er nu een bijgewerkte versie beschikbaar van het boek “Transpersoonlijke Psychologie” van David Grabijn en Fons Foudraine. Het boek kwam eind jaren zeventig uit en is jarenlang alleen antiquarisch te krijgen geweest. Gelukkig is het er weer. Eerst alleen nog als e-boek, maar nu ook een papieren versie. Dit laatste vooral voor opleidingen of voor mensen die liever een paar bomen zien sneuvelen zodat ze echt iets concreets in hun handen kunnen houden of onder een te korte tafelpoot kunnen leggen.
Het gaat om een standaardwerk, een naslagwerk waarin wordt uiteengezet hoe de gevestigde psychologie en verschillende spirituele, esoterische, holistische en andere bijzondere stromingen samenkomen.

Met ruim 40 pagina’s noten, literatuur en register. Met een voorwoord bij deze nieuwe druk en met een apart hoofdstuk over de relevante ontwikkelingen van de laatste dertig jaar.  

De transpersoonlijke psychologie houdt zich bezig met alles wat voorbij het persoonlijke gaat. Dat kan spiritueel zijn, maar ook te maken hebben met algemene zingeving, bewustzijn van bijzondere werkelijkheden en intuïtie. Het betreft een gebied dat in de ‘gewone’ psychologie nog niet altijd tot zijn recht komt.

De transpersoonlijke psychologie brengt de gevestigde psychologie en diverse mystieke, religieuze, esoterische en wijsgerige stelsels bij elkaar. Als wetenschappelijke stroming kwam zij eind jaren zestig in de V.S. voort uit de daar bestaande humanistische psychologie. Onder anderen Maslow, Assagioli, Frankl, Charles Tart en Trungpa schreven erover. Inmiddels zijn er over de hele wereld mensen en instituten die zich ermee bezighouden.

Dit boek is de eerste oorspronkelijk Nederlandse inleiding over transpersoonlijke psychologie. De auteurs gaan uit van integratie op het persoonlijke vlak, waarvandaan in maatschappelijke zin en in individuele zin een ontwikkeling in het transpersoonlijke kan volgen. Zij beschrijven praktische toepassingen in gezondheidszorg, therapie en onderwijs.
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu