Vrijheid voor moderne mensen - LP

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Vrijheid voor moderne mensen

Titels
Vrijheid voor moderne mensen

Over vrijheid, structuur en vormen van vrijheid

Auteur: David Grabijn

ISBN 97890 77556276  224 p. € 17,50
paperback

Bestellen kan hier

Als e-boek hier bestellen

ISBN e-boek 97890 77556276 € 6,49


Inhoud
1 Muren: onvrijheid 11
2 Rechten: politieke vrijheden 16
3 Mensen: persoonlijke vrijheid 39
4 Culturen: speelruimte van de vrijheid 59
5 Rebellen: de vrije jaren zestig 71
6 Filosofen: denken over vrijheid 87
7 Tijd: doelbewust vertragen 105
8 Economie: keuzes, keuzes 119
9 De tijdgeest van de moderne individuele vrijheid 133
10 Leven: dagelijkse vrijheid 155
11 Strategieën voor vrijheid 167

Column van onze promotiemedewerkster


Vrijheid voor moderne mensen

Waar komt vrijheid vandaan, wat betekent vrijheid in het dagelijks leven en voor de toekomst? De auteur woelt in de cultuur en de tijdgeest op zoek naar houvast bij de uitdagingen van het moderne leven. Vrijheid lijkt zowel een mooi ideaal als een vluchtige werkelijkheid te zijn. Toch blijft het vuur van de vrijheid branden.

Lees over blauwe, rode en gouden vrijheid. Over vrijheid in het persoonlijk leven en vrijheid in de samenleving. Een uitdagende, prettig geschreven analyse.

Voor iedereen die in dit actuele onderwerp is geïnteresseerd. Voor mensen die houvast zoeken in de vluchtige werkelijkheid van onze tijd. Voor wie belang stelt in de geschiedenis en mee wil denken over een buitengewoon belangrijk thema.

Met voetnoten en literatuurlijst.

De auteur studeerde psychologie en werkte onder meer als uitgever en ondernemer. Eerder schreef hij een serie romans over de moderne geschiedenis.
_______________________


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu